Problematische schulden en beschermingsbewind

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat u het gevoel krijgt het overzicht in uw geldzaken te verliezen. Bijvoorbeeld omdat u (plotseling) uw baan verliest. Of omdat het u, door een vervelende gebeurtenis, aan (daad)kracht ontbreekt. Betalingsachterstanden kunnen zo hoog oplopen dat poststukken niet meer worden geopend. Wanneer u geen actie onderneemt kunnen de financiële problemen groter worden. In deze situaties kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

Wat is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een maatregel ter bescherming en wordt daarom ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Beschermingsbewind betekent dat een door de kantonrechter toegewezen bewindvoerder de financiën gaat verzorgen als het door omstandigheden niet mogelijk is dit zelf te doen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van lichamelijke of geestelijke beperkingen, maar ook verkwisting of problematische schulden vormen een grond voor beschermingsbewind. Van Rijen Advies en Bewindvoering kan benoemd worden als uw bewindvoerder.

 • Aanvragen van beschermingsbewind;
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan);
 • Wekelijks huishoudgeld aan u overmaken;
 • Partijen die financieel betrokken zijn op de hoogte stellen van het bewind;
 • Openen van beheer- en leefgeldrekeningen;
 • Aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst;
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen;
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • Verzorgen van betaling vaste lasten;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand;
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.