Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp

Problematische schulden en beschermingsbewind

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat u het gevoel krijgt het overzicht in uw geldzaken te verliezen. Bijvoorbeeld omdat u (plotseling) uw baan verliest. Of omdat het u, door een vervelende gebeurtenis, aan (daad)kracht ontbreekt. Betalingsachterstanden kunnen zo hoog oplopen dat poststukken niet meer worden geopend. Wanneer u geen actie onderneemt kunnen de financiële problemen groter worden. In deze situaties kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

Wat is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een maatregel ter bescherming en wordt daarom ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Beschermingsbewind betekent dat een door de kantonrechter toegewezen bewindvoerder de financiën gaat verzorgen als het door omstandigheden niet mogelijk is dit zelf te doen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van lichamelijke of geestelijke beperkingen, maar ook verkwisting of problematische schulden vormen een grond voor beschermingsbewind. Van Rijen Advies en Bewindvoering kan benoemd worden als uw bewindvoerder.

Schulden

Indien u schulden heeft, dan zal met alle schuldeisers contact worden opgenomen om een overzicht te krijgen van de schulden en worden, als het budget dit toelaat, betalingsafspraken gemaakt. Van Rijen Advies en Bewindvoering zal trachten om de financiële situatie te stabiliseren. Bij een problematische schuldensituatie zal Van Rijen Advies en Bewindvoering de voorbereiding doen voor een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente en zal u worden begeleid tijdens dit traject bij de gemeente.

Kosten

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Als u een minimum inkomen heeft, kunt u deze kosten vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Van Rijen Advies en Bewindvoering regelt voor u deze aanvraag. Als u een hoger inkomen heeft, moet u deze kosten zelf betalen.

Betrouwbaarheid

De bewindvoerder staat onder controle van de rechtbank. Elke bewindvoerder, zo ook Van Rijen Advies en Bewindvoering, moet voldoen aan kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de rechtbank. Bij aanvang van het bewind en vervolgens ieder jaar maakt Van Rijen Advies en Bewindvoering een financieel jaarverslag. Dit verslag wordt met u besproken en vervolgens, bij akkoord, ondertekend en naar de rechtbank verstuurd. In het jaarverslag vindt u een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. U krijgt dus te zien waar uw geld aan is uitgegeven.

Waarom Van Rijen Advies en Bewindvoering?

Van Rijen Advies en Bewindvoering zorgt ervoor dat u op financieel gebied minder zorgen krijgt omdat uw financiën worden aangepakt en er getracht wordt om oplossingen te zoeken voor uw problematische schulden. Op kantoor werken ervaren medewerkers met als motto dat de klant centraal staat. Naast de vereiste beroepsopleidingen/cursussen is de bewindvoerder ook jurist waardoor er op het vakgebied van schuldsanering een brede kennis en ervaring is.

Wat kan Van Rijen Advies en Bewindvoering bieden?

 • Aanvragen van beschermingsbewind;
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan);
 • Wekelijks huishoudgeld aan u overmaken
 • Partijen die financieel betrokken zijn op de hoogte stellen van het bewind;
 • Openen van beheer- en leefgeldrekeningen;
 • Aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst;
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • Verzorgen van betaling vaste lasten;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand;
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.